الفین پتروشیمی جم عسلویه

پروژه الفین پتروشیمی جم عسلویه

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت پتروشیمی جم- شرکت کانرود سازه
مشاور: مهندسین مشاور نارگان
نوع فعالیت: نصب اسکلت فلزی و قطعات مدفون در بتن
حجم نصب: 1000 تن
تاریخ اجرا: 1381
تاریخ اتمام: 1382

keyboard_arrow_up