تاسیسات زیربنایی سیمان کهگیلویه

پروژه نصب تاسیسات زیربنایی سیمان کهگیلویه

اطلاعات پروژه

کارفرما: شرکت سیمان کهگیلویه
مشاور: مرکز فعالیتهای مهندسی سیمان
ظرفیت: 7000 تن در روز
نوع فعالیت: نصب تاسیسات زیربنایی(آبرسانی، سوخت رسانی و هوای فشرده)
تاریخ شروع: سه ماه چهارم1381
تاریخ خاتمه: سه  ماهه چهارم1382
حجم جوشکاری : 65000اینچ/قطر
حجم نصب تاسیسات: 250 تن

keyboard_arrow_up