نصب تاسیسات و تجهیزات سیمان نی ریز

نصب سازه های فلزی خط تولید و ساختمانهای جنبی کارخانه سیمان خاکستری نی ریز

اطلاعات پروژه

نوع فعالیت : نصب کلیه تجهیزات وسازه های فلزی خط تولید
کارفرما : شرکت سیمان خاکستری نی ریز
مشاور صنعتی: شرکت مهندسین مشاور رعدان
مشاور ساختمانی: شرکت مهندسین مشاور سی سخت
تاریخ شروع : مهرماه 94
تاریخ خاتمه: آذر ماه96
حجم نصب سازه: 4400 تن
حجم نصب تجهیزات: 8000 تن

keyboard_arrow_up