تاسیسات زیربنایی سیمان آبیک

نصب تاسیسات زیربنایی کارخانه سیمان آبیک

اطلاعات پروژه

نوع فعالیت: نصب تاسیسات زیربنایی(سیتم سوخت رسانی)
حجم جوشکاری: 30000 قطر/اینچ
حجم نصب تجهیزات: 250 تن
كارفرما: کارخانه سیمان آبیک
تاریخ شروع: زمستان87
تاریخ خاتمه: زمستان 88

keyboard_arrow_up