نصب تاسیسات سیمان زرین رفسنجان

نصب و راه اندازی تاسیسات کارخانه سیمان زرین رفسنجان

اطلاعات پروژه

نوع فعالیت: نصب تاسیسات زیربنایی(آبرسانی، سوخت رسانی و هوای فشرده)
حجم جوشکاری: 62000 قطر/اینچ
حجم نصب: 200 تن
كارفرما: شرکت سیمان زرین رفسنجان
تاریخ شروع: خرداد ماه 87
تاریخ خاتمه:خرداد ماه 88

keyboard_arrow_up